İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 36  Güz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Seniha ÜNAY SELÇUK, Evren SELÇUK

NO Makale Adı
1501774893 SANAT PİYASASI VE SANATÇI

Bu çalışmada; çağdaş sanat piyasası ile bu piyasa içerisindeki sanatçının konumu, üretimi ve mücadelesinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, sanat piyasasının işleyişi hakkındaki görüşlere ve çağdaş sanat piyasasına yön veren sanatçı, sanat yapıtı, galerici, müzayede evi, koleksiyoner, sponsor gibi etkenlere değinilmiştir.Birinci başlıkta, sanat piyasasının nasıl işlediğine odaklanılmış ve piyasanın işleyişinde, sanat hamilerince öne çıkarılan çağdaş sanat örnekleri ile izleyici arasında bir uçurum olduğu sonucuna varılmıştır. Bu uçurumun nedenleri üzerinde durulduğunda; piyasanın yarattığı yeni beğeni düzenine karşı izleyicinin hazırlıksız olması ve bu sebeple de çağdaş sanat yapıtlarına paranoya ile yaklaşması temel nedenler olarak öne çıkmıştır.İkinci başlıkta ise, sanat piyasasına yön vermede etkin rol oynayan koleksiyonerler odağa alınmıştır. Bu kapsamda en çok tanınan isimlerden biri olan koleksiyoner Charles Saatchi ile onun çağdaş sanat piyasasına taşıdığı Angus Fairhurst, Sandro Chia ve Damien Hirst gibi sanatçıların piyasa ile ilgili olan hikayeleri temel örnekler olarak ele alınmıştır. Böylelikle bir koleksiyonerle ilişkisi üzerinden, sanatçının varlık mücadelesi üzerinde durulmuştur. Sanat piyasasında “markalaşma” ve “sansasyon yaratma” nın anahtar kelimeler olduğu görülmüştür.Günümüz dünyasında piyasa ve sanatın birbirinden bağımsız olamayacağı, sanatçının piyasa şartlarında var olma mücadelesinde “doğru” ve “sanat” olanı üretmede, sanat için emek vermede ve yaratıcı olmada ısrarcı olması gerektiği sonuçlarına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Piyasa, Sanatçı, Koleksiyoner