İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 36  Güz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serkan ÇALIŞKAN, Duygu SABANCILAR IŞTIN

NO Makale Adı
1502722865 GÜNCEL SANATTA EVLİLİK, DÜĞÜN VE KADIN İMGESİ: GÜLSÜN KARAMUSTAFA, ŞÜKRAN MORAL, CANAN VE GÜLÇİN AKSOY

Bu makale, Türkiye’de birçok sanatçı tarafından ele alınan evlilik ve düğün töreni kavramlarındaki kadın imgesine, kadın sanatçılar tarafından üretilmiş çalışmalara odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında, toplumsal gerçekliğin bir parçası olarak evlilik kurumunda ve düğün törenlerinde kadın imgesinin nasıl temsil edildiği toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel, psikolojik ve sınıfsal dinamiklerin arka planı sorgulanarak ele alınacaktır. Böylece, evlilik ve düğün kavramları çerçevesinde, plastik sanatlarda Türkiye’deki kadın kimliği ile birlikte cinsiyetle ilgili kodlar irdelenecektir. Çalışmada, kadın olgusunu, düğün ve evlilik teması üzerinden ele alan Gülsün Karamustafa, Şükran Moral, Canan ve Gülçin Aksoy’un sanatsal çalışmalardan yola çıkılarak kadın imgesi araştırılmıştır

Anahtar Kelimeler: Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Düğün, Türk Plastik Sanatları