İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 36  Güz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
F. Gül KOÇSOY

NO Makale Adı
1503686947 JANE FENN HOSKENS’İN LIFE ADLI OTOBİYOGRAFİSİNDE DİNSEL DENEYİM YOLUYLA KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİ

Bu makale Jane Fenn Hoskens’in (1694-1764) The Life and Spiritual Sufferings of That Faithful Servant of Christ Jane Hoskens, A Public Preacher among the People Called Quakers (1771) adlı otobiyografisinde Abraham Harold Maslow’un kendini gerçekleştirme kuramına ait ölçütleri karşıladığını ileri sürmektedir. Onun kuramı hümanistiktir; insanın yetkin bir kişilik, toplumsal anlamda uyumlu bir karakter ve mükemmel bir mutluluğa dayalı varlığının inşaasını içeren psikolojik gelişimini destekler.Hoskens, kendini gerçekleştirme ihtiyacını ve dinsel alanda kendini tanımlayarak bunu başarmasını anlatır; Tanrı’ya giden yolda yaşadığı tinsel krizleri ve inancında tekrarlayan sarsıntıları betimler. Onun kendini gerçekleştirme süreci bu çabayı gerektirir ve sıkça yaşadığı ‘doruk yaşantılar’ ile Kuveykırizmi seçmesi somutlaşır; bunda kendi varlığına ve genel olarak yaşama dair net görüşler kazanır. Vaaz vermeyi, yazmayı ve misyonerlik faaliyetlerini kendini ifade etme araçları olarak tayin eder.

Anahtar Kelimeler: Kendini gerçekleştirme, A.H.Maslow, Jane Fenn Hoskens, otobiyografi, din, doruk yaşantısı.