İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 37  Güz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
H. Serdar MUTLU, Sevtap KANAT

NO Makale Adı
1505990124 ANADOLU ÇANAK GELENEĞİNDE GRAFİKSEL BİR ÜSLUP: ALEV’İN ÇANAKLARI

Seramik çanaklar, saklama ve kullanım amaçlı üretilen bir kap sanatı niteliği ile karşımıza çıkmaktadır. Zamanla, insanın üretim toplumuna geçmesi ile çanaklar işlevsellikleri yanında, ritüel ve sanatsal kaplar olarak da nitelik kazanmaya başlamıştır. 19. yüzyıl Endüstri Çağı’na gelinceye kadar sanatçı özgür kişiliğini ön plana çıkarmış ve bu yüzyılda farklı sanat anlayışlarını benimseyen çalışmalara yönelerek çanakları da çağdaş sanatın konusuna dahil etmiştir. Her sanat eserinde olduğu gibi çanaklar da biçim ve içerik bakımından bütünleştirilmiş bir yapıya sahiptirler. Anadolu ve İskandinav Modernizmini çanaklarında yeniden yorumlayan Alev Ebuzziya, bu çalışma kapsamında eğitimi, sanat geçmişi, üslup, gelenek ve çanakların zengin süsleme özellikleri ile araştırılmıştır.
Sanatçıya ait çanakların genel özelliklerine değinilen bu araştırmada süsleme motifleri açısından iki çanak örneği ele alınmıştır. Bunun nedeni, sanatçının Anadolu ve dünya kültürlerinde seramik ve diğer malzemeleri süslemede sıkça tercih edilen zikzak ve çin bulutu motiflerini kullanmış olmasıdır. Araştırma her iki motife ait bilgiler, çanakların plastik çözümlemeleri ile grafik tasarım elemanları ve ilkeleri açısından değerlendirilmesi ile sonuçlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ebuzziya, Çanak, Seramik, Grafik, Boşluk ve İşlev.