İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 37  Güz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Merve ERSAN, Birsen ÇEKEN

NO Makale Adı
1506513796 ÜLKE MARKALARI: TURİZM LOGOLARININ TİPOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Tıpkı şirketler ve kuruluşlar gibi ülkeler de imaj oluşturmak, küresel pazarda öne çıkabilmek ve önemli turistik yerler olarak bilinmek için marka oluşturma teknikleri kullanmaktadır. Güçlü bir ülke markası yalnızca turistlerin değil, fabrikaların, şirketlerin ve potansiyel yatırımcıların da tercihlerinde etkili olmaktadır. Ülkenin görsel kimliğinin en önemli parçası olan özgün ve akılda kalıcı bir turizm logosu, sağlam bir ülke markası oluşturmanın basamaklarından biridir. Destinasyon logoları olarak da bilinen bu logolar farklı ve benzersiz bir ülke kimliğini desteklemeyi amaçlar. Ülkelerin turizm logoları görsel iletişim ve grafik tasarım açısından incelendiğinde, tipografik açıdan oldukça çeşitli yaklaşımlar göze çarpmaktadır. Bu araştırmada dünya çapından 115 ülkenin resmi turizm web sitelerinden alınan logolarında kullanılan tipografi serif, sans serif, el yazısı ve çok yönlü olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrılarak incelenmiştir. Ülke kimliği ve ülke markası göz önünde bulundurularak turizm logolarında kullanılan tipografinin görsel kimliğe ve ülke markasına etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, çok yönlülüğü ve her alana uygulanabilirliği yüksek olan sans serif fontların ülke logolarında en çok kullanılan yazı karakterleri olduğu, doğal, enerjik ve özgün bir kimliği desteklemek için kullanılan el yazısı tipografinin ise onu takip ettiği görülmüştür. Çalışmada ülkelerin turizm logolarını tipografik açıdan tek tek çözümlemek yerine incelenen kategoriler dahilinde birbirlerinden farklı tipografik yaklaşımlarla oluşturulan turizm logolardan örnekler verilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Görsel kimlik, destinasyon logoları, ülke markası, tipografi